Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΝΩ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ!!!

Με τα παιδιά κουβεντιάσαμε για το σώμα μας.
Πώς είναι εσωτερικά και εξωτερικά;
Τα μέρη του
Τι κάνουμε με αυτό
Πώς το κινούμε;
και αφού το σχεδιάσαμε

 του δώσαμε κίνηση με πλαστελίνηκαι με σύρμα πίπας και αλουμινόχαρτο

Δεν ξεχάσαμε να δούμε και αγάλματα 
και να τα αναπαραστήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα
1 σχόλιο: